Regeltests

For at dømme håndbold er det et krav, at man kan reglerne. Her på siden kan du øve dig

Som håndbolddommer er det ikke nok at have lysten til at dømme, du skal også have et hvis regelkendskab. Dommerne bliver testet en gang om året og kravet er, at 80% af besvarelserne er korrekte. Dommerne har 60 minutter til at besvare 30 spørgsmål. Uden for eliteplan er det tilladt at bruge regelbogen og det er tilladt at forsøge igen, hvis ikke man består første gang. Spørgsmålene kan se ud som dem herunder.

Regeltest

Testen består af 20 spørgsmål. Held og lykke!

 

0%

SORT 6 griber bolden, glider og falder. Liggende på ryggen, afleverer han bolden til SORT 9. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 7:6 - Det er tilladt at spille bolden videre i knælende, siddende ellerliggende stilling, hvilket indebærer, at det er tilladt at udføre et kast i en sådan stilling, hvis betingelserne i regel 15:1 er opfyldt, dvs. at en fod skal være i konstant berøring med gulvet.

HVID 6 er i kontraangreb. Han hopper, skyder mod mål og lander herefter i SORT holds målfelt. Målmand SORT 12 blokerer skuddet og bolden ryger ud til HVID 11 som scorer et mål, mens HVID 6 ligger i målfeltet mellem ham og målmand SORT 12. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 6:2 - Hvis en markspiller indtræder i målfeltet, skal der dømmes som følger: a) målkast, hvis en markspiller fra det angribende hold, ”træder ind i målfeltet” med bolden eller indtræder i målfeltet uden bold, menopnår en fordel ved dette (12:1); b) frikast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold ”træder ind i målfeltet” og derved opnår en fordel, men uden at fratage det angribendehold en målchance (13:1b; se også 8.7f.); c) straffekast, hvis en markspiller fra det forsvarende hold ”træder ind i målfeltet” og pga. dette fratager modspilleren en oplagt målchance(14:1a); Denne regel skal bedømmes således: beskrivelsen med ”at træde ind i målfeltet” betyder ikke blot at berøre målcirklen, men tydeligt at træde ind i målfeltet.

SORT hold møder op med 5 markspillere. Målmanden er ikke til stede ved starten af kampen. SORT hold udpeger SORT 5 som målmand. Hvad er konsekvenserne for SORT 5?

Correct! Wrong!

Regel 4:1 - Et hold består af indtil 14 spillere. Af disse har kun syv spillere lov til at befinde sig på banen samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere. Den spiller, der optræder som målmand, kan under iagttagelse af regel 4:4 og 4:7 til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en markspiller til enhver tid kan indsættes som målmand, såfremt han er iført en målmandstrøje eller en overtrækstrøje i samme farve som målmandstrøjen. Hvis et hold spiller uden målmand, er det tilladt at spille med højst 7 markspillere på banen på samme tid (se regel 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a) Regel 4:4-4:7 skal iagttages i forbindelse med udskiftning af en målmand med en markspiller. Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved kampens start. Antallet af spillere på et hold kan under hele kampen, inklusive dens eventuelle forlængelser, forøges til 14. Selv om antallet af spillere på banen reduceres til under fem under kampen, kan spillet fortsætte. Det er dommernes opgave at afgøre, hvis og hvornår kampen i givet fald skal afbrydes endeligt (17:12).

SORT 3 spiller en risikabel aflevering til SORT 11. Da bolden er i luften, går det op for SORT 11, at han ikke vil være i stand til at gribe bolden. I stedet slår han til bolden med sin hånd, så bolden ender hos SORT 9, der står på midten af banen. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Det er tilladt: 7:1 at kaste, gribe, stoppe, støde eller slå til bolden vha. hænder, (åbne eller knyttede) arme, hoved, krop, lår og knæ;

Hvilken af disse 3 bolde skal dommerne vælge til en herre kamp?

Correct! Wrong!

Regel 3:2 - Boldstørrelserne, dvs. deres omkreds og vægt, skal for de forskellige kategorier af hold ved kampens begyndelse være som følger: • 58-60 cm og 425-475 g (IHF størrelse 3) for mandlige seniorhold og drengehold (over 16 år); • 54-56 cm og 325-375 g (IHF størrelse 2) for kvindelige seniorhold, pigehold (over 14 år) og drengehold (12 til 16 år); • 50-52 cm og 290-330 g (IHF størrelse 1) for pigehold (fra 8 år til 14 år) og drengehold (fra 8 år til 12 år)

Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane?

Correct! Wrong!

Regel 1:1 - Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel6). Rektanglets lange sider kaldes for sidelinjer, de korte uden for målrammen kaldes for baglinjer, indenfor målrammen for mållinjen. Banen bør være omgivet af en sikkerhedszone med en bredde på mindst 1 m langs sidelinjerne og 2 m bag mål- og baglinjerne. Banens beskaffenhed må under en kamp ikke ændres på en sådan måde, at et af holdene derved opnår en fordel.

Målmand SORT 12 hopper op i sit målfelt for at gribe en lang aflevering fra HVID 7. SORT 12 griber bolden i luften og lander med den ene fod i målfeltet og den anden fod på spillepladsen uden for målfeltet. Fra den placering spiller han bolden til SORT 3. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 5:6/15:7 og Regel 5:3 - at forlade målfeltet med bolden under kontrol. Dette medfører et frikast (i henhold til 6:1, 13:1 a og 15:7, 3. afsnit), hvis dommerne havde fløjtet for udførelsen af målkastet. Hvis ikke skal målkastet tages om (15:7, 2. afsnit). og 3 at forlade målfeltet uden bold og deltage i spillet på spillepladsen. I dette tilfælde er han undergivet de samme regler som markspillerne (undtaget situationen beskrevet i kommentarerne til regel 8.5) Målfeltet betragtes som forladt, så snart målmanden berører gulvet uden for målcirklen med en hvilken som helst del af kroppen;

RØD 5 er i kontraangreb. Da RØD 5 næsten helt ned til målfeltet sætter han af, og hængende i luften klar til at afslutte mod mål får RØD 5 helt uforberedt et lille skub i ryggen af HVID 7, så han fuldstændig mister kropskontrollen, men RØD 5 får alligevel kastet bolden i mål. Korrekt dom?

Correct! Wrong!

Regel 8:5a - En spiller, som angriber en modspiller på en måde, der bringer dennes helbred i fare, skal diskvalificeres (16:6a). Den særlige fare for modspillerens helbred opstår som følge af forseelsens høje intensitet - eller med det faktum, at modspilleren er fuldstændig uforberedt på forseelsen og derfor ikke kan beskytte sig imod den (se regel 8:5 kommentaren). Som tillæg til kriterierne (nævnt i regel 8:3 og 8:4) anvendes følgende kriterier i bedømmelsen: a) faktisk tab af kropskontrol i løb, i spring eller iskudfasen; b) en særlig aggressiv handling rettet mod en del af modspillerens krop, særligt mod ansigt, hals eller nakke (intensiteten af kropskontakten); c) den hensynsløse attitude, som den skyldige spiller udviser, da han begår forseelsen.

Målmand HVID 12 redder et skud på mål og kaster sig efter bolden, der er på vej ud mod spillepladsen. HVID 12 når bolden, mens han glider ud over målcirklen, hvorefter han afleverer bolden til en holdkammerat. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 5:6 - Det er ikke tilladt for målmanden at forlade målfeltet med bolden under kontrol. Dette medfører et frikast (i henhold til 6:1, 13:1 a og 15:7, 3. afsnit), hvis dommerne havde fløjtet for udførelsen af målkastet. Hvis ikke skal målkastet tages om (15:7, 2. afsnit); - se dog fordelsfortolkningen i 15:7, hvis målmanden var ved at miste bolden uden for målfeltet efter at have krydset målcirklen med bolden i hånden.

HVID 3 står med begge fødder på spillepladsen og griber bolden, som kommer retur fra en parade fra målmand HVID 1. Da HVID 3 bliver dækket korrekt op af SORT 10, dribler han flere gange med bolden i sit eget målfelt. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 6:5 - At betræde målfeltet straffes ikke, hvis bolden forbliver i spil, mens den triller på gulvet inde i målfeltet. Målmandens hold er i boldbesiddelse, men kun målmanden har lov til at berøre bolden. Målmanden har lov til at samle bolden op, hvilket bringer den ud af spil og derefter igen bringe den i spil i overensstemmelse med regel 6:4 og 12:1-2 (se dog 6:7b). Der begås frikast (13.1a), hvis bolden berøres af en medspiller til målmanden, mens den triller (se dog 14:1a i forbindelse med fortolkning 6, pkt. c), og spillet fortsættes med et målkast (12:1, 3), hvis den berøres af en modspiller. Bolden er ude af spil, så snart den ligger stille på gulvet i målfeltet (12:1, 2). Den tilhører målmandens hold, men kun målmanden må berøre den. Målmanden skal samle den op og bringe den i spil i overensstemmelse med 6:4 og 12:2 (se dog 6:7b). Der er stadig målkast, hvis bolden berøres af en anden spiller (12:1, 2. afsnit, 13:3). 23 Det er tilladt en markspiller på spillepladsen at berøre bolden i luften over målfeltet, så længe det sker i overensstemmelse med regel 7:1 og 7:8.

Dommerne dømmer et frikast til HVIDT hold ved HVIDT holds målcirkel. Målmand HVID 1 står med én fod i målfeltet og én fod på spillepladsen. Han afleverer bolden til HVID 8, som scorer et mål. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 5:3 - Det er tilladt for målmanden at forlade målfeltet uden bold og deltage i spillet på spillepladsen. I dette tilfælde er han undergivet de samme regler som markspillerne (undtaget situationen beskrevet i kommentarerne til regel 8.5) Målfeltet betragtes som forladt, så snart målmanden berører gulvet uden for målcirklen med en hvilken som helst del af kroppen;

Hvor mange spillere skal som minimum være spilleklar på banen ved kampens start og være påført kamprapporten?

Correct! Wrong!

Regel 4:1 - Et hold består af indtil 14 spillere. Af disse har kun syv spillere lov til at befinde sig på banen samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere. Den spiller, der optræder som målmand, kan under iagttagelse af regel 4:4 og 4:7 til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en markspiller til enhver tid kan indsættes som målmand, såfremt han er iført en målmandstrøje eller en overtrækstrøje i samme farve som målmandstrøjen. Hvis et hold spiller uden målmand, er det tilladt at spille med højst 7 markspillere på banen på samme tid (se regel 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a) Regel 4:4-4:7 skal iagttages i forbindelse med udskiftning af en målmand med en markspiller. Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved kampens start. Antallet af spillere på et hold kan under hele kampen, inklusive dens eventuelle forlængelser, forøges til 14. Selv om antallet af spillere på banen reduceres til under fem under kampen, kan spillet fortsætte. Det er dommernes opgave at afgøre, hvis og hvornår kampen i givet fald skal afbrydes endeligt (17:12).

Et frikast til SORT hold bliver udført som et skud mod mål umiddelbart før afslutningen på kampen. Det automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg lyder umiddelbart inden, bolden går i mål. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 2:4 - Regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås før eller samtidigt med slutsignalet (for hver halvleg og tilsvarende i eventuelle forlængelser), skal straffes, også hvis det efterfølgende frikast (iflg. regel 13:1) eller straffekast ikke kan tages, før signalet for udløbet af spilletiden ergivet. Tilsvarende må kastet gentages, hvis slutsignalet (for halvlegen eller kampens afslutning) lyder præcist, når et frikast eller et straffekast er under udførelse, eller hvis bolden allerede er undervejs i luften. I begge tilfælde skal dommerne først afslutte kampen, efter at frikastet eller straffekastet er blevet taget (eller gentaget), og dets umiddelbare resultat foreligger.

Hvor bred skal mållinjen mellem målstolperne være?

Correct! Wrong!

Regel 1:3 - Alle linjer på banen hører med til det felt, de afgrænser. Mållinjen mellem målstolperne (fig. 2) er 8 cm bred, mens bredden på alle andre linjer er 5cm. Linjer mellem to områder, der grænser op mod hinanden, kan på gulvet erstattes af et farveskift mellem områderne

Dommerne viser markeringen, der giver tilladelse til betrædelse af banen i forbindelse med en skadet spiller fra HVIDT hold. Hvem må betræde banen?

Correct! Wrong!

Regel 4:11 - Hvis en spiller kommer til skade, kan dommerne (ved at anvende dommertegn 15 og 16) give tilladelse til, at to af de personer, som er berettiget til deltagelse (se 4:3), kan betræde banen under en Time-Out med den specifikke opgave at assistere en spiller fra deres eget hold. Efter at have modtaget assistance på banen, skal spilleren forlade banen øjeblikkeligt. Han har først tilladelse til at genindtræde på banen, efter holdets tredje angreb er afsluttet (fremgangsmåde og undtagelser se fortolkning 8). Uanset antallet af angreb, kan spilleren genindtræde på banen, når kampen fortsætter efter afslutningen på en halvleg. Hvis en spiller genindtræder på banen for tidligt, skal han straffes jf. Regel 4:4-4:6. Bemærk: Nationale forbund har tilladelse til at suspendere regel 4:11, 2. afsnit, i børne- og ungdomsrækker. Hvis yderligere personer indtræder på banen, betragtes det som ulovlig indtræden. Såfremt det drejer sig om en spiller, straffes det efter regel 4:6 og 16:3a, - hvis det drejer sig om en official efter regel 4:2, 16:1b, 16:3b og 16:6c. En person som har fået tilladelse til at indtræde på banen, men som i stedet for at assistere den tilskadekomne spiller giver instruktioner til spillere eller nærmer sig modspillere eller dommere, er skyldig i usportslig optræden (16:1b, 16:3d og 16:6c) og straffes herfor.

En spiller griber i luften en aflevering fra en medspiller. Han lander på højre fod, og sætter af på højre fod. Han lander på venstre fod og sætter derefter højre fod til jorden. Hvor mange skidt har han taget?

Correct! Wrong!

Regel 7:3 - at tage højst tre skridt med bolden (13:1a). Et skridt er udført, når: a) en spiller, som står med begge fødder på gulvet, løfter en fod og igen sætter den til gulvet, eller bevæger en fod fra et sted til etandet; b) en spiller berører gulvet med den ene fod, mens han griber bolden og derpå sætter den anden fod på gulvet; c) en spiller efter et spring berører gulvet med den ene fod og derpå udfører et spring på samme fod eller berører gulvet med den andenfod; d) en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet.

RØD 7 løber i en hurtig kontra. HVID 11 er lige bagefter, og netop da RØD 7 afslutter mod mål, giver HVID 11 ham et skub i ryggen. RØD 7 lander på trods af skubbet med delvis kropskontrol, og bolden går i mål. Den rigtige kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 8:4a - Ved visse forseelser er straffen en direkte 2minutters udvisning, uanset om spilleren tidligere har modtaget enadvarsel. Dette gælder især ved forseelser, hvor den skyldige spiller ikke tager hensyn til den fare forseelsen medfører for modspilleren (se også 8:5 og 8:6). Med henhold til beslutningskriterierne under 8:3 kunne sådanne forseelser fx være: a) forseelser, der begås med høj intensitet eller mod en modspiller, der løber hurtigt; b) fastholdelse af modspilleren i længere tid eller ”riven ham omkuld”; c) forseelser rettet mod hoved, hals ellernakke; d) et hårdt slag mod kroppen eller skudarmen; e) forsøg på at få modspilleren til at miste kropskontrollen (fx ved at holde fast i foden / benet på en springende modspiller; se dog 8:5a); f) i høj fart at løbe eller springe ind i en modspiller.

Hvor mange forskellige farver er det tilladt for bolden at have?

Correct! Wrong!

3:1 - Bolden består af et læder- eller kunststofhylster. Den skal i oppumpet tilstand være rund. Overfladen må ikke være skinnende eller glat(17:3). Der er altså ingen regler der dikterer et maksimalt antal farver.

Hvad er kravet til de indvendige mål af håndboldmålet?

Correct! Wrong!

Regel 1:2 - En målramme (fig. 2) er placeret på midten af hver baglinje. Målrammen skal være fastgjort til gulvet eller til væggen bag målrammen. Målrammens indvendige mål er 2 m i højden og 3 m i bredden.

Efter det automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg for 1. halvleg har lydt, opdager dommerne straks, at slutsignalet er givet 1 minut for tidligt. Hvad er den korrekte kendelse?

Correct! Wrong!

Regel 2:7 - Hvis dommerne fastslår, at tidtageren har givet slutsignal (for halvlegen eller kampens afslutning) for tidligt, er de forpligtet til at lade spillerne forblive på banen for at gennemføre den manglende spilletid. Ved spillets genoptagelse skal det hold, der var i besiddelse af bolden ved spillets for tidlige afbrydelse sætte bolden i spil. Hvis bolden ikke var i spil, skal spillet genoptages med det kast, som svarer til den pågældende situation. Såfremt bolden var i spil, skal spillet genoptages med et frikast i overensstemmelse med regel 13:4a-b. Hvis en kamps 1. halvleg (eller en forlængelses første periode) er afsluttet for sent, skal 2. halvleg afkortes tilsvarende. Såfremt 2. halvleg i en kamp (eller dens forlængelses) er blevet afsluttet for sent, kan dommerne ikke ændre på forholdet.

Regeltest 1
Du har desværre for mange fejl. Frem med regelbogen og prøv igen!!
Sådan, du har bestået regeltesten!

Share your Results: